Tại các nhà hàng, dầu mỡ thừa khi không được xứ lý nhanh chóng. lâu ngày sẽ dẫn đến các tình trạng tác nghẽn cống thải, gây ra các mùi hôi thối khó chịu. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn tốn thời gian công sức […]

Read More
Call Now Button